Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Koło naukowe

Słupskie Akademickie Koło Turystyczno-Krajoznawcze

przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

 

W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki działa Słupskie Akademickie Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Celem działalności Słupskiego Akademickiego Koła Turystyczno-Krajoznawczego jest czynne wspieranie i popularyzacja rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Zadania Koła:

1.     Organizacja imprez turystyki krajoznawczej, kwalifikowanej w szczególności: turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i innych;

2.     Organizacja spotkań, wykładów, odczytów o tematyce turystyczno-krajoznawczej;                   

3.     Aktywizacja środowiska akademickiego i regionu środkowopomorskiego  w czynny rozwój turystyki i krajoznawstwa;

4.     Udział w konferencjach naukowych dla studentów.

 

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne związane z pandemią Covid - 19 spotkania Koła odbywały się w formule online i były to prelekcje na temat:

- Walory przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego, 20 maj 2020 r.;

- Atrakcje turystyczne Pojezierza Bytowskiego, 20 października 2020 r. ;

- Atrakcje turystyczne Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, 18 grudnia 2020 r.

- Atrakcyjność turystyczno – krajoznawcza wybrzeża dalmatyńskiego Chorwacji, 25 kwietnia 2021 r.

 

W roku akademickim 2021/2022 członkowie Koła brali udział w ;

- przejściu „Szlakiem po Słupskiej Nekropolii”;

- Spływach Kajakowych organizowanych w ramach projektu Akademia Aktywna +;

-  Targach Pracy w Ustce;

-   Festiwalu Sportu i Nauki;

 -  prelekcji w ramach Klubu Obieżyświat przygotowanej przez studentkę I roku Tir.

https://gsp.apsl.edu.pl/instytut-geografii-spoleczno-ekonomicznej-i-turystyki/aktualnosci

 

Opiekun

 Słupskiego Akademickiego Koła Turystyczno-Krajoznawczego

dr Krzysztof Parzych

ul. Partyzantów 27, pok. 32 d, 76-200 Słupsk

e-mail: krzysztof.parzych@apsl.edu.pl

tel. 59 84 00 439,  wew.221

 

Statut Koła

Znajdziesz nas tutaj