Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WSZJK

Wykaz procedur i regulaminów ogólnouczelnianych

Polityka Jakości Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin organizacji kształcenia na odległość w AP w Słupsku z 15 stycznia 2021 roku 

Procedura organizacji i realizacji hospitacji w AP w Słupsku z 1 grudnia 2020 roku 

Zasady funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Procedura „Zintegrowany system monitorowania i ewaluacji jakości kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – ankietyzacja” 

Pozostałe dokumenty:

https://www.apsl.edu.pl/ksztalcenie/procedury/wykazy-procedur-i-regulaminow 

 

Jakość Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku -  zasady funkcjonowania 

Regulamin Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Skład Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Turystyka i rekreacja I 2020-2021 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku TiR (profil praktyczny)

Turystyka i rekreacja II 2020-2021 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku TiR (profil praktyczny)

Turystyka i rekreacja III 2020-2021 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku TiR (profil praktyczny)

Zasady dyplomowania w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Regulamin Rady Pracodawców w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

 

Raporty z ankietyzacji

2020-2021

Raport z oceny opiekunów roku  2020-2021

Raport z  oceny nauczycieli  2020-2021

Raport z oceny praktyk zawodowych  2020-2021

 

2019-2020

Raport z ocena opiekunów roku  2019-2020

Raport oceny nauczycieli  2019-2020

Raport z oceny praktyk zawodowych  2019-2020

 

 

Zestaw zagadnień na egzamin licencjacki (SPS) w roku akademickim 2021/2022

Zestaw zagadnień na egzamin licencjacki (SPS) w roku akademickim 2020/2021

Zestawy zagadnień na egzamin licencjacki (SPS) w roku akademickim 2019/2020 

 

Znajdziesz nas tutaj