Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Egzaminy

Terminy obron
w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
na kierunku Turystyka i rekreacja SPS studia stacjonarne

w roku akademickim 2019/2020 r.

Promotor pracy dyplomowej

Przewodniczący komisji

Termin egzaminu dyplomowego

prof. dr hab. Ivan Pirozhnik, prof. zw. AP

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

08.07.20120 r.

godz. 10.00

dr Aleksandra Zienkiewicz

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

25.06.20120 r.

godz. 9.00

dr Krzysztof Parzych

 

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

25.06.2020 r.

godz. 10.00

Dr Mariusz Miedziński

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

wrzesień

Harmonogram egzaminów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 na kierunku Turystyka i rekreacja

 

Lp.

Przedmiot

Rok/kierunek studiów

Proponowany termin (data, godzina od do)

1.

Zróżnicowanie społeczno-demograficzne świata

I SPS Turystyka i rekreacja

10.06.2020 r.
10.00-11.15.

2.

Regiony turystyczne świata

II SPS Turystyka i rekreacja

10.06.2020 r. 08.06.2020 r.

13.00-14.15

3.

Język obcy

II SPS Turystyka i rekreacja

22.05.2020 r.
11.00-12.00

4.

Żywienie i dietetyka w turystyce

III SPS Turystyka i rekreacja

8.06.2020 r.
10.00-11.00

 

Regiony turystyczne świata

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (50 pytań). Formularz egzaminacyjny w formie pliku *doc zostanie przesłany na grupowe konto e-mailowe. Odesłanie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego zapisanego jako imię.nazwisko.doc musi nastąpić w ciągu 60 minut na adres adam.wojciechowski@apsl.edu.pl

 

Żywienie i dietetyka w turystyce

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru na platformie Google Classroom

 

Zróżnicowanie społeczno-demograficzne świata

Egzamin pisemny (mailowo) oraz połączenie na platformie Google Meet

Znajdziesz nas tutaj