Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Egzaminy dyplomowe

Zasady dyplomowania w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.85.21 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu, wznowienia studiów oraz dodatkowych opłat

 

Arkusz recenzji pracy dyplomowej profil praktyczny – promotor 

Arkusz recenzji pracy dyplomowej profil praktyczny – recenzent 

Zestaw zagadnień na egzamin licencjacki (SPS) w roku akademickim 2021/2022

Znajdziesz nas tutaj