Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rekrutacja

Kierunek Turystyka i rekreacja, profil praktyczny, studia 1 stopnia

W ramach studiów na kierunku Turystyka i rekreacja student nabywa  wiedzę i umiejętności zarówno w dziedzinie  nauk społecznych,  nauk przyrodniczych  jak również nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Będzie profesjonalnie przygotowany  nie tylko do pracy w zakresie turystyki i rekreacji w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej itp., ale także w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych. Student uzyska ponadto wiedzę na temat specyfiki prezentowania imprez turystycznych w Internecie, skuteczności informacji turystycznej, czy reklamy prezentowanej w sposób tradycyjny lub w multimediach. Zapozna się z narzędziami i instrumentami badania rynku turystycznego, czy organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Po ukończeniu studiów będzie także gotów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją Będzie uczestniczył ponadto w poznawaniu kraju i świata w ramach prowadzonych krajowych i zagranicznych wyjazdów terenowych, zaś swoje umiejętności praktyczne będzie doskonalił w czasie praktyk zawodowych. Pozna również problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz uzyska umiejętność  posługiwania się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Student kierunku Turystyka i rekreacja nabywa dodatkowych kompetencji w ramach studiowanej wybranej ścieżki kształcenia, tj. turystyka aktywna, turystyka zdrowotna,   turystyka w strefie nadmorskiej, turystyka w strefie nadmorskiej 50 + i multimedia w turystyce.

Wybór ścieżki kształcenia: po II semestrze studiów. 

Uruchomienie ścieżki kształcenia: po zadeklarowaniu przez minimum 15 studentów 

 

Ścieżki kształcenia:

multimedia w turystyce

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/multimedia-w-turystyce

turystyka aktywna

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-aktywna

turystyka zdrowotna

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-zdrowotna

turystyka w strefie nadmorskiej

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-w-strefie-nadmorskiej

turystyka w strefie nadmorskiej 50+

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-w-strefie-nadmorskiej-50 

Znajdziesz nas tutaj