Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta edukacyjna

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Po drugim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze ścieżek kształcenia:

multimedia w turystyce

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/multimedia-w-turystyce

turystyka aktywna

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-aktywna

turystyka zdrowotna

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-zdrowotna

turystyka w strefie nadmorskiej

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-w-strefie-nadmorskiej

turystyka w strefie nadmorskiej 50+

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/turystyka-i-rekreacja/turystyka-w-strefie-nadmorskiej-50 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego

Głównym celem uczenia się jest przekazanie słuchaczom wiedzy i wyposażenie ich
w umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w sektorze obsługi ruchu turystycznego i innych instytucjach zarówno państwowych jak i przedsiębiorstwach zajmujących się rynkiem usług i organizacji  i animacji czasu wolnego.

Studia mają na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie:

- specyfiki aktualnych uwarunkowań przestrzennych funkcjonowania rynku usług związanych

   z obsługą ruchu turystycznego i animacją czasu wolnego,

- specyfiki prawnych, etycznych i ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności zawodowej związanej z organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz szeroko pojętą animacją czasu wolnego w różnych wymiarach działalności, zarówno samorządowej jak i przedsiębiorstw turystycznych,

- poznania specyfiki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw turystycznych branży hotelarskiej i innych związanych z organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego.

Ponadto w zakresie umiejętności praktycznych celem studiów jest wyposażenie absolwentów w odpowiednie umiejętności pozwalające na:

- podejmowanie pracy w różnych przedsiębiorstwach turystycznych (hotelarskich i innych)
w charakterze animatora czasu wolnego, animatora sportu i rekreacji,

- podjęcie zatrudnienia w biurach informacji turystycznej oraz biurach promocji instytucji szczebla samorządowego związanych statutowo z turystyką, rekreacją i organizacją czasu wolnego,

- przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w charakterze pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Studia pozwalają również na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie technik marketingowych, negocjacyjnych, systemów rezerwacyjnych umożliwiających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz podejmowanie własnej działalności gospodarczej związanej z organizacją i obsługą obiektów recepcyjnych w turystyce.

 

Program studiów podyplomowych

Znajdziesz nas tutaj