Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta Badawcza

Dla szkół :

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,
z radością prezentujemy Państwu naszą ofertę skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dla Państwa stworzyliśmy specjalne akcje: "Zaproś wykładowcę do swojej szkoły" oraz "Studenci uczniom", skierowane do społeczności szkolnej – nauczycieli i uczniów, dzięki którym młodzież może bliżej poznać Instytut Geografii jeszcze przed maturą. Uczestnictwo w organizowanych dla Państwa warsztatach, prelekcjach, kursach i spotkaniach to szansa poznania studentów, naukowców i wykładowców związanych z Instytutem. To również możliwość dokonania świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Jesteśmy przekonani, że Wasz, drodzy Uczniowie, wymarzony kierunek studiów znajduje się właśnie w Instytucie Geografii, który stwarza możliwości kształcenia zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Studia w naszym Instytucie to nie tylko nauka, lecz także możliwość rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań.
 

Dla instytucji i firm :

Planowanie i projektowanie przestrzeni:

 • kartografia,
 • inwentaryzacja przyrodnicza (geologia, geomorfologia, hydrografia, hydrologia, gleboznawstwo, zasoby turystyczne),
 • wpływy zabudowy hydrotechnicznej na funkcjonowanie koryt i dolin,
 • planowanie ochrony parków krajobrazowych,
 • planowanie rozwoju gmin,
 • planowanie, opisywanie i wytyczanie szlaków turystycznych,
 • geologia i ochrona brzegu morskiego,
 • szerokie spektrum prac geomorfologicznych, geologicznych i paleogeograficznych czwartorzędu z wykorzystaniem planowania przestrzennego, ochrony przyrody, oceny katastrof przyrodniczych,
 • ocena stopnia zeutrofizowania zbiorników wodnych.

Ponadto:

 • kursy,
 • plany,
 • ekspertyzy,
 • raporty,
 • programy edukacyjne,
 • tworzenie i przeprowadzanie ankiet,
 • długotrwałe projekty badawcze,
 • pokazy, prezentacje,
 • wykłady, szkolenia, warsztaty. 

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych realizuje badania naukowe o charakterze aplikacyjnym we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Pomorza Środkowego, Urzędem Morskim w Słupsku, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, a także podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w mieście i regionie.

Oferta dydaktyczna nawiązuje do profilu prowadzonych badań naukowych Instytutu.

Znajdziesz nas tutaj