Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Publikacje

Rzeki Polesia. Rzeka Jasielda
Redaktor: I. I. Kirvel, A. A. Wołczek, N. W. Michalczuk
Słupsk 2017, ilość stron 416, format B5, ISBN: 978-985-08-2220-8

Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999 – 2010
Autor: Anna Wiśniewska
Słupsk 2017, ilość stron 226, format B5, ISBN: 978-83-7467-283-2

Walory geoturystyczne Ziemi Kłodzkiej. Przewodnik
Redaktor: Aneta Marek
Wrocław 2015 | liczba stron: 80, ISBN 978-83-924629-5-8

Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of XXI century
Redaktor: Wioletta Szymańska
Słupsk-Kharkiw 2015 | ilość stron: 238, ISBN 978-966-2407-21-1

Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka
Redaktor: Aneta Marek i Ireneusz J. Olszak
Wrocław 2014 | liczba stron: 469, ISBN 978-83-924629-4-1

Wpływ transformacji ustrojowej na kierunki i typy polskich wypraw wysokogórskich
Autor: Aneta Marek
Słupsk 2014 | ilość stron: 158, format: B5, ISBN 978-83-7467-230-6

Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców
Autor: Agnieszka Flis, Ryszard J. Klimko, Anna Wiśniewska
Słupsk 2014 | ilość stron: 176, format: B5, ISBN 978-83-7467-227-6

Geologia i geomofologia Pobrzeża i południowego Bałtyku 10
Redakcja: Wacław Florek
Słupsk 2013 | ilość stron: 234, ISBN: 978-83-7467-220-7

Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych
Redakcja: Jerzy Jonczak, Wacław Florek
Poznań-Słupsk 2013 | Ilość stron: 142, ISBN: 978-83-7986-006-7

Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce
Autor: Paweł Czapliński
Słupsk-Pelplin 2013 | ilość stron: 180, format: B5, ISBN: 978-83-7823-193-6

Regiony nadmorskie 21. Wybrane problemy gospodarki morskiej
Redaktor: Paweł Czapliński
Gdańsk-Pelplin 2013 | ilość stron: 158, format: B5, ISBN: 978-83-7823-223-0

Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń
Autor: Paweł Czapliński, Tomasz Rachwał, Anna Tobolska, Radosław Uliszczak
Poznań-Kraków 2013 | ilość stron: 269, format: B5, ISBN: 978-83-63400-87-3

Rozwój form i procesów stokowych w rynnie jeziora Jasieńw późnym vistulianie i holocenie
Autor: Marek Majewski
Słupsk 2013 | ilość stron: 164, format: A5, ISBN: 978-83-7467-213-9

Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce
Autor: Małgorzata Kirchenstein
Słupsk 2013 | ilość stron: 240, format: B5, ISBN: 978-83-7467-206-1

Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego
Autor: Iwona Jażewicz
Słupsk 2013 | ilość stron: 224, format: B5, ISBN: 978-83-7467-204-7

Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny. Testy i zagadnienia
Autor: Aneta Marek
Słupsk 2013 | ilość stron: 205, format: A4, ISBN: 978-83-7467-199-6

Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków - ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne
Redakcja: Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska
Słupsk-Warszawa 2012 | ilość stron: 168, ISBN 978-83-7027-509-9

Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Środkowym
Autor: Gabriela Czapiewska
Słupsk 2012 | ilość stron: 142, format: B5, ISBN: 978-83-7467-189-7

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk
Redaktor: Eugeniusz Rydz
Słupsk 2012 | ilość stron: 238, format: B5, ISBN: 978-83-7467-186-6

Geologia i geomofologia pobrzeża i południowego Bałtyku 9
Redaktor: Wacław Florek
Słupsk 2012 | ilość stron: 232, format: B5, ISBN: 978-83-7467-185-9

Geografia regionalna świata. Zeszyt ćwiczeń dla studentów geografii i kierunków pokrewnych
Autor: Aneta Marek, Małgorzata Wieczorek
Słupsk 2012 | ilość stron: 176, format: A4, ISBN: 978-83-7467-173-6

Społeczna przestrzeń w średnich miastach na Pomorzu
Autor: Wioletta Szymańska
Słupsk 2011 | ilość stron: 165, format: B5, ISBN: 978-83-7467-164-4

Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku
Redaktor: Andrzej Konias
Słupsk 2010 | ilość stron: 232 + kolorowe ilustracje, format: A4, ISBN: 978-83-7467-119-4

Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku 8
Redaktor: Wacław Florek
Słupsk 2010 | ilość stron: 159, format: B5, ISBN: 978-83-7467-104-0

Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej
Redaktor: Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska
Słupsk 2010 | ilość stron: 290, format: B5, ISBN: 978-83-7467-094-4

Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej
Redaktor: Iwona Jażewicz
Słupsk 2009 | ilość stron: 551, format: B5, ISBN: 978-83-7467-024-1

Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej
Autor: Iwona Jażewicz
Słupsk 2009 | ilość stron: 152, format: B5, ISBN: 978-83-7467-123-1

Holoceńska paleohydrologia środkowej Wieprzy w świetle cech sedymentologicznych osadów korytowych
Autor: Jacek Kaczmarzyk
Słupsk 2008 | ilość stron: 141, format: B5, ISBN: 978-83-7467-028-9

Interpretacja zmian środowiska jeziornego w interglacjale eemskim na podstawie analizy kopalnych Cladocera
Autor: Monika Niska
Słupsk 2008 | ilość stron: 127, format: B5, ISBN: 978-83-7467-013-5

Cechy dynamiczne klimatu Polski i ich wpływ na pole temperatury
Autor: Dariusz Baranowski
Słupsk 2008 | ilość stron: 149, format: B5, ISBN: 978-83-7467-003-6

Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej
Redaktor: Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak
Słupsk 2007 | ilość stron: 521, ISBN: 978-83-7467-008-1

Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku 7
Redaktor: Wacław Florek
Słupsk 2007 | ilość stron: 333, format: B5, ISBN: 978-83-7467-107-1

Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast
Redaktor: Eugeniusz Rydz
Słupsk 2007 | ilość stron: 353, ISBN: 978-83-7467-067-8

Funkcjonowanie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" w świetle zmian jego struktury przestrzennej
Autor: Agnieszka Flis
Słupsk 2007 | ilość stron: 191, format: B5, ISBN: 978-83-7467-072-2

Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym
Autor: Eugeniusz Rydz
Słupsk 2007 | ilość stron: 313, format: B5, ISBN: 83-7467-027-4, nr wydania: II

Statystyka dla studentów geografii. Wybrane zagadnienia
Autor: Małgorzata Górska
Słupsk 2006 | ilość stron: 101, format: A5, ISBN: 83-7467-061-4

Rola cyrkulacji atmosferycznej w ukształtowaniu opadów w północno-zachodniej Polsce
Autor: Małgorzata Kirchenstein
Słupsk 2004 | ilość stron: 193, format: B5, ISBN: 83-88731-69-6

Podręczny leksykon terminów kartograficznych i geodezyjnych
Autor: Ryszard Klimko
Słupsk 2003 | format: B5, ISBN: 83-88731-33-5

Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku 4
Redaktor: Komitet Redakcyjny
Słupsk 2001 | ilość stron: 303, format: B5, ISBN: 83-88731-25-4

Znajdziesz nas tutaj