Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konferencje naukowe

Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu – NARBAC 2022, Słupsk 26-27 września 2022 r.

http://narbac.apsl.edu.pl 

 

Konferencja Naukowa pt. „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej - stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”, Słupsk 7 grudnia 2021 r.

https://uzdrowiskaeuropy.eu

 

XXXVII Seminarium terenowe. Warsztaty z Geografii Turyzmu, Kołobrzeg 23-24 września 2021 r.

https://gsp.apsl.edu.pl/instytut-geografii-spoleczno-ekonomicznej-i-turystyki/aktualnosci/xxxvii-seminarium-terenowe-warsztaty-z-geografii-turyzmu

 

Konferencja Naukowa pt. „Pomorze w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”, Słupsk 10 grudnia 2020 r.

https://gsp.apsl.edu.pl/instytut-geografii-spoleczno-ekonomicznej-i-turystyki/aktualnosci/konferencja-naukowa-pomorze-w-dynamicznie-zmieniajacej-sie-rzeczywistosci-10-grudnia-2020-r

 

XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. „Nowe funkcje wsi”, Słupsk-Ustka 7- 8 czerwca 2018 r.

https://gsp.apsl.edu.pl/instytut-geografii-spoleczno-ekonomicznej-i-turystyki/nauka/konferencje-naukowe/xxxiv-seminarium-geografii-wsi-pt.-nowe-funkcje-wsi-slupsk-ustka-7-8-czerwca-2018-r

Znajdziesz nas tutaj