Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Czasopismo

Słupskie Prace Geograficzne

Czasopismo Słupskie Prace Geograficzne funkcjonuje od 1980 r. Początkowo były to Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze oznaczone jako Numery 1-7 o numerze ISSN 0209-021X. Należy podkreślić,  że geografia miała obok matematyki, biologii i chemii w każdym numerze czasopisma wydzielone miejsce dla swoich pracowników. W 1987 r. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze zmieniły szatę graficzną strony tytułowej czasopisma oraz uzyskały podserie zgodnie z kierunkami kształcenia i w ten sposób od Numeru 8 prace geograficzne oznaczone były małą literką c, czyli Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze NR 8c,  a  ich wydawnictwo pozostawało w gestii ówczesnej Katedry Geografii. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego został doc. dr Bernard Czerwiński. Taka sytuacja miała miejsce do 2000 r., kiedy wydano ostatni numer Słupskich Prac Matematyczno-Przyrodniczych oznaczony jako 13c. W 2003 r. Instytut Geografii i Studiów Regionalnych rozpoczął samodzielnie wydawać roczny periodyk pod nazwą Słupskie Prace Geograficzne o numerze ISSN 1641-8468, a pierwszym przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego został prof. dr hab. Eugeniusz Rydz. Od  2019 r. czasopismem zarządza Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki. Do 2022 r. wydano osiemnaście numerów czasopisma.

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/czasopisma/148-slupskie-prace-geograficzne.html

Znajdziesz nas tutaj