Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nowe funkcje wsi

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyło się w Ustce XXXIV Seminarium Geografii Wsi nt:”Nowe funkcje wsi”, którego organizatorem był Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Słupski PTG oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN.

W konferencji uczestniczyło łącznie 76 osób byli to przedstawicieli licznych ośrodków naukowych z Polski, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury z gminy Damnica i Potęgowo. W pierwszym dniu konferencji tj. 7 czerwca 2018 r. (czwartek) odbywały się obrady naukowe. Założona problematyka badawcza znalazła odzwierciedlenie w prezentowanych przez 36 wykładowców referatach oraz 14 posterach. Referenci prezentowali najpierw wyniki badań podczas sesji plenarnej, a potem odbywały się równoległe naukowe sesje tematyczne . Łącznie odbyło się osiem sesji referatowych, które podzielono według zakresu tematycznego na: sesja I - Nowe uwarunkowania i efekty społeczno-ekonomiczne funkcjonowania turystyki na wsi, sesja II – Innowacyjność w rolnictwie, sesja III i VI – Nowy wymiar przemian przestrzennych osadnictwa wiejskiego , sesja IV – Nowe uwarunkowania i efekty społeczno - ekonomiczne funkcjonowania turystyki na wsi, sesja V – Rola instytucji w rozwoju nowych funkcji wsi, sesja VII – Urbanizacja wsi- stary, nowy problem przemian osadniczych i sesja VIII – Kultura w kreowaniu nowych funkcji wsi. Obrady zakończono dyskusją plenarną, w której jednoznacznie wykazano, iż istotne znaczenie dla identyfikacji struktur i procesów funkcjonalnych ma skala lokalna, zwłaszcza wewnątrz wsi, która pozwala uchwycić różne zjawiska niemożliwe do rozpoznania i wyjaśnienia w oparciu o bazy danych statystycznych. Natomiast z powodzeniem zjawiska te można odkryć dzięki obserwacji i inwentaryzacji terenowej czy bezpośrednim badaniom społeczności oraz instytucji lokalnych. Prezentowane referaty jednoznacznie potwierdziły odchodzenie od działalności tradycyjnych na wsi tj. rolnictwa, leśnictwa i innych funkcji pierwotnych, na rzecz funkcji turystyczno-rekreacyjnych oraz kulturalnych. Po zakończeniu obrad naukowych uczestnicy naszej konferencji zwiedzili Hotel Grand Lubicz w Ustce. W drugim dniu konferencji tj. 8 czerwca 2018 r. (piątek) odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy konferencji mogli na przykładzie wybranych miejscowości i gmin powiatu słupskiego zidentyfikować nowe funkcje wsi środkowopomorskich. Zgodnie z przygotowanym programem sesji terenowej odwiedzono: Dolinę Charlotty jako przykład nowego spojrzenia na rozwój turystyki na wsi, Redzikowo (Tarcza Antyrakietowa) nowe- stare funkcje militarne wsi, gminę Damnica jako przykład nowych funkcji gminy popegeerowskiej (spotkanie z Panem Wójtem Gminy i pracownikami Centrum Edukacji i Kultury) oraz gminę Potęgowo jako przykład innowacyjnych i ekologicznych źródeł ciepła (wykład Pana Wójta Gminy), a także ukazanie roli kultury w rozwoju nowych funkcji wsi (wizyta w Gminnym Ośrodku Kultury).

Znajdziesz nas tutaj