Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura organizacyjna

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

ul. Partyzantów 27

tel. 59 8400378 wew. 215

 e-mail: igeo@apsl.edu.pl

 

Dyrektor – dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP, pok. 32c, tel. 8400438, wew. 220,

Z-ca Dyrektora ds. Nauki – dr Gabriela Czapiewska, pok. 32d, tel. 8400439, wew. 221

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki – dr Aleksandra Zienkiewicz, pok. 26a, tel. 8400376, wew. 214

Sekretariat

mgr Grażyna Dederko, pok. 26b, tel. 8400378, wew. 215

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

Zakład Turystyki i Rekreacji 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj