Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Turystyki

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP - przewodnicząca

dr Gabriela Czapiewska -  zastępca Dyrektora IGSEiT ds. Nauki

mgr Łukasz Marszałek - zastępca Dyrektora IGSEiT  ds. Dydaktyki

prof. dr hab. Ivan Pirozhnik – kierownik Zakładu Turystyki i rekreacji

dr Krzysztof Parzych - przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w IGSEiT na stanowiskach innych niż stanowiska profesora lub profesora uczelni.

mgr Arkadiusz Ciupek - przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w IGSEiT na stanowiskach innych niż stanowiska profesora lub profesora uczelni.

mgr Grażyna Dederko – przedstawiciel pracowników administracyjnych IGSEiT

Natalia Grzegorczyk – przedstawiciel studentów

 

Regulamin Rady Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Turystyki:

Znajdziesz nas tutaj