Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownicy

prof. dr hab. Pirozhnik Ivan | Tel : 59 84 00 093, wew. 246 | nr pok. 9 (Instytut Muzyki) | ivan.pirozhnik@apsl.edu.pl

dr hab. Jażewicz Iwona, prof. AP | Tel : 59 84 00 438, wew. 220 | nr. pok. 32c | iwona.jazewicz@apsl.edu.pl

dr Czapiewska Gabriela | 59 84 00 439, wew. 221 | nr pok. 32d | gabriela.czapiewska@apsl.edu.pl

dr Miedziński Mariusz | 59 84 00 498, wew. 226 | nr pok. 40 | mariusz.miedzinski@apsl.edu.pl

dr Parzych Krzysztof | 59 84 00 439, wew. 221 | nr pok. 32d | krzysztof.parzych@apsl.edu.pl

dr Szymańska Wioletta | 59 84 00 471, wew. 225 | nr pok. 39 | wioletta.szymanska@apsl.edu.pl

dr Wiśniewska Anna | Tel : 59 84 00 408, wew. 218 | nr pok. 31 | anna.wisniewska@apsl.edu.pl

dr Zienkiewicz Aleksandra | 59 84 00 498, wew. 226 | nr pok. 40 | aleksandra.zienkiewicz@apsl.edu.pl

mgr Arkadiusz Ciupek | tel. 59 84 00 498, wew. 226 | nr pok. 40 | arkadiusz.ciupek@apsl.edu.pl

mgr Marszałek Łukasz | Tel : 59 84 00 376, wew. 214 | nr pok. 26a | lukasz.marszalek@apsl.edu.pl

 

Instytutowi Koordynatorzy :

Instytutowy Koordynator ds. Staży i Praktyk IGSEiT – dr Gabriela Czapiewska, e-mail: gabriela.czapiewska@apsl.edu.pl

Instytutowy Koordynator ds. Kształcenia Zdalnego IGSEiT – mg Arkadiusz Ciupek, e-mail:arkadiusz.ciupek@apsl.edu.pl

Koordynator programu ERASMUS+ IGSEiT – dr Krzysztof Parzych, e-mail:krzysztof.parzych@apls.edu.pl

Koordynator wymiany semestralnej IGSEiT – mgr Łukasz Marszałek, e-mail:lukasz.marszalek@apsl.edu.pl

Koordynator programu „Podwójny dyplom” IGSEiT – dr Aleksandra Zienkiewicz, e-mail:aleksandra.zienkiewicz@apsl.edu.pl

Koordynator ds. infrastruktury dydaktycznej IGSEiT – mgr Łukasz Marszałek, e-mail:lukasz.marszalek@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj