Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WYCIECZKA STUDENTÓW I roku TiR

31 stycznia br. odbył się wyjazd studentów I roku Turystyki i Rekreacji do Białego Boru i Miastka, zorganizowany przez dr hab. Elżbietę Kal, prof. AP z Instytutu Historii, w związku z prowadzonym przez nią przedmiotem Podstawy architektury.

 Drugą opiekunką grupy była Pani dr Aleksandra Zienkiewicz. Studenci – w większości z Białorusi – obejrzeli nowoczesną cerkiew zaprojektowaną i polichromowaną przez prof. Jerzego Nowosielskiego, a w Miastku zwiedzali kamienicę z początku XX wieku, mieszczącą świątynię grecko-katolicką oraz obejrzeli późnobarokowy kościół parafialny.  

W czasie wycieczki zachowany był reżim sanitarny: uczestnicy wypełnili stosowne Oświadczenia, w autobusie siedzieli pojedynczo, mieli maseczki, dezynfekowali dłonie.

Dziękujemy: Pani Rektor ds. studentów, prof. Danucie Gierczyńskiej za finansowe wsparcie wyprawy, Pani Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, prof. Iwonie Jażewicz za poparcie pomysłu, duchownym ks. Mariuszowi Dmytrence w Białym Borze i ks. Wasylowi Melnykovychowi za gościnność, panu kierowcy za bezpieczną jazdę.

 

Galeria wydarzenia:

https://drive.google.com/drive/folders/1d_E5T6udYhKyEPEDrSCFdZt_xhQ3Lpuo?usp=sharing

Znajdziesz nas tutaj