Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Wizyta Pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki na Uniwersytecie im. Konstantego Filozofa w Nitrze

Wizyta Pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki na Uniwersytecie im. Konstantego Filozofa w Nitrze

We wrześniu bieżącego roku Pani dr Gabriela Czapiewska oraz Pani dr Aleksandra Zienkiewicz przebywały na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze w Słowacji w ramach projektu „Akademia Aktywna”. 

Celem pobytu była promocja Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu pomorskiego, a także Kaszub. Rolę i rangę Akademii Pomorskiej w Słupsku, działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną, jak również atrakcyjność turystyczną Pomorza i Kaszub prezentowano w czasie prowadzonych wykładów.

Wizyta w Uniwersytecie Konstantyna Filozofa obejmowała również spotkanie z kierownikiem Katedry Geografii, Geoinformacji i Rozwoju Regionalnego – prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martinem Boltižiarem, na którym omówiono możliwość nawiązania bliższej współpracy w świetle mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+, wymiany studenckiej oraz współpracy naukowej. Była to również okazja do poznania licznych atrakcji turystycznych Nitry. 

Znajdziesz nas tutaj