Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w Oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w Oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie

 21 stycznia 2020 studenci I. roku kierunku Turystyka i Rekreacja, w ramach zajęć z przedmiotu Podstawy architektury, prowadzonych przez dr hab. prof. AP Elżbietę Kal, mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją architektoniczną (aktami Baupolizei, Policji Budowlanej) obiektów dawnego Słupska (niem. Stolp) w miejscowym Oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Unikatowe i cenne dokumenty, takie jak rzuty poziome budynków,  projekty elewacji, rysunki detali czy plany nawet niewielkich przeróbek w strukturze budynków, wydają się znakomitą „lekcją” terminologii i zasad rządzących sztuką budowania, ale także lokalnej historii i szacunku dla dziedzictwa kulturowego.

Z załączonych fotografii (wykonanych przez E. Kal) można odczytać zainteresowanie archiwaliami, nie tylko studentów ze Słupska, ale także uczących się w AP gości zza granicy.

Personelowi Archiwum dziękujemy za udostępnienie materiałów i komentarz.

                                 Elżbieta Kal

Fotogaleria:

Znajdziesz nas tutaj