Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

SPOTKANIE WŁADZ REKTORSKICH AP W SŁUPSKU W INSTYTUCIE GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI

W dniu 02.03.2021 r. odbyło się spotkanie Władz Rektorskich AP w Słupsku z pracownikami IGSEiT.

Na spotkaniu zostały omówione sprawy dotyczące m. in. strategii rozwoju Uczelni, kształcenia, badań naukowych i rozwoju naukowego pracowników, współpracy międzynarodowej oraz spraw studenckich.

Była to również okazja do zaprezentowania liczących i perspektywicznych spraw w naszym Instytucie.

Znajdziesz nas tutaj