Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Spotkanie pracowników naszego Instytutu z Władzami Rektorskimi

W dniu 25 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki z Władzami Rektorskimi.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące bieżącej działalności Uczelni, wsparcia dla Ukrainy, poruszono kwestie dotyczące rozwoju naukowego, omówiono zagadnienia związane z kształceniem i rekrutacją na rok akademicki 2022/2023. Ważne miejsce zajęły sprawy  dotyczące  studentów oraz procesu  umiędzynarodowienia.

 

Była to również bardzo dobra okazja do zaprezentowania  działalności naszego Instytutu.

Znajdziesz nas tutaj