Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownicy i studenci na spotkaniu o możliwościach  i kierunkach  rozwoju turystyki w powiecie słupskim

W dniu 9 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się spotkanie na temat możliwości i kierunków rozwoju turystyki w powiecie słupskim w ramach realizowanego  przez Fundację Imperio ze Słupska projektu zatytułowanego „CENTRUM”, czyli spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Na spotkanie zaproszenie otrzymał dr Krzysztof Parzych, który wygłosił referat  nt: „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki na obszarze powiatu słupskiego”, a także dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP jako ekspert w zakresie turystyki. Z kolei dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja była to okazja do rozszerzenia wiedzy na temat  potencjału turystycznego  powiatu słupskiego.

Znajdziesz nas tutaj