Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 26 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PTG. W posiedzeniu uczestniczyła dr hab. Iwona Jażewicz, AP – członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTG oraz dr Mariusz Miedziński – przewodniczący Słupskiego Oddziału PTG.

Informujemy, że ukazał się Atlas Wyszehradzki wydany przez Wydawnictwo Naukowe PTG. Celem publikacji jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką w ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Atlas Wyszehradzki” można zakupić w internetowej księgarni IWPW.

Zachęcamy do zakupu Atlasu.

Znajdziesz nas tutaj