Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nowa publikacja w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Miło nam poinformować, że Pani dr Anna Wiśniewska przygotowała monografię autorską nt: ”Polityka ekologiczna nadmorskich gmin turystycznych powiatów słupskiego i wejherowskiego”.

Badania prowadzone były na obszarach charakteryzujących się wybitnym potencjałem turystycznym i ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi wynikającymi z dużego zróżnicowania środowiska i krajobrazu oraz wysokiego stopnia zachowania naturalności ekosystemów. Plaże morza bałtyckiego, porty i mariny, Słowiński Park Narodowy – Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO oraz inne liczne atrakcje  przyciągają rocznie setki tysięcy turystów. Ta tak pożądana gospodarczo aktywność prowadzi jednak do wielu konfliktów środowiskowych i stanowi duże wyzwanie dla władz samorządowych w kształtowaniu i realizowaniu spójnej polityki ekologicznej.  W opublikowanej monografii przeanalizowano założenia prowadzonej polityki środowiskowej poszczególnych nadmorskich gmin turystycznych oraz przybliżono efekty realizowanych działań w latach 2007-2018. Oceniono także politykę inwestycyjną w obszarze ochrony środowiska. Efekty pracy mogą posłużyć zainteresowanym ekorozwojem władzom samorządowym, społecznościom lokalnym i turystom.

Znajdziesz nas tutaj