Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja Naukowa pt. „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”

Konferencja Naukowa pt. „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”

Uprzejmie zapraszamy na organizowaną przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Komitet Nauk Geograficznych PAN w Warszawie oraz Oddział Słupski Polskiego Towarzystwa Geograficznego Konferencję Naukową pt. „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”, która odbędzie się  w dniu 7 grudnia 2021 r. w formie zdalnej.

Planowana konferencja koncentrować się będzie na aktualnych problemach uzdrowisk Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z ogólnoświatowym trendem coraz więcej ludzi w trosce o szeroko pojęte zdrowie łączy wypoczynek z różnorodnymi zabiegami dla poprawy zdrowia i urody, a czas wolny chce spędzać na zwiedzaniu nowych miejsc oraz korzystać z wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego. Istotne więc w naszym przekonaniu będą z jednej strony aspekty naturalnej homeostazy w ekosystemach uzdrowisk, z drugiej aspekty przekształceń antropogenicznych. Uwagę chcemy skierować na poszukiwanie i opis naturalnych zasobów przyrodniczych uzdrowisk w warunkach zmieniającego się klimatu, wskazać na przemiany funkcjonalne i przestrzenne w uzdrowiskach, zidentyfikować najlepsze praktyki w zakresie innowacyjności usług uzdrowiskowych oraz rozpoznać społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania uzdrowisk z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa i terminów zgłoszeń znajdują się w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej konferencji:

https://uzdrowiskaeuropy.eu/

Licząc na Państwa obecność, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 10 listopada 2021 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji - dr Aleksandrą Zienkiewicz

e-mail: aleksandra.zienkiewicz@apsl.edu.pl

tel. 59 84 00 376

Znajdziesz nas tutaj