Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Badania migracji pomaturalnych

Badania migracji pomaturalnych

Od marca 2021r. dr hab. Iwona Jażewicz prof. AP  prowadzi  badania ankietowe dotyczące migracji pomaturalnych wśród uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących w Słupsku, Bytowie i Miastku.

Są one poświęcone zamiarom i oczekiwaniom maturzystów w kontekście problemu wyludniania się obszarów peryferyjnych i drenażu mózgów do dużych ośrodków miejskich i za granicę. Badania prowadzone są  we współpracy  z Komitetem Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. 

Co według Ciebie jest główną przyczyną definitywnego opuszczania przez młodych ludzi rodzinnych stron (nie chodzi o wyjazd na studia, ale na stałe) Jeśli sam zamierzasz wyjechać to podaj powód, który ma największe znaczenie w Twoim przypadku (proszę zaznaczyć jeden dominujący powód)

 

a) Chęć poprawy sytuacji materialnej i/lub warunków życia własnych lub rodziny

b) Brak pracy w miejscu zamieszkania

c) Względy rodzinne np. zawarcie małżeństwa

d) Chęć rozwoju zawodowego i osobistego

e) Chęć poznania innych kultur, regionów, krajów

f) Chęć usamodzielnienia się lub niechęć do dalszego mieszkania z rodzicami lub w ich pobliżu

g) Ucieczka od środowiska, problemów, rodziny/znajomych

h) Inne powody (jakie?)…………………………………………………………………...

 

 

Znajdziesz nas tutaj